[REGULAR >>> ] *** DAILY 10AM TO 11AM - ABHISHEK AND AARTI *** DAILY 6PM - 8PM PRAVACHAN, BHAJAN'S AND AARTI *** SATURDAY 11AM TO 1PM 21 HANUMAN CHALISA ૐ [LIVE BROADCAST ON www.jalaram.tv] [FORTHCOMING >>> ] :.:.: 2022-08-07 Sun 230-530 BHAJANS Gohil Parivar :.:.: 2022-08-13 Sat 230-530 pm Rajani/Dawada/Pattani Parivar :.:.: 2022-08-16 to 22-08-2022 230-600 pm SAPTAH Makanji Unadkat Parivar :.:.: 2022-08-25 Thu 630 pm Hare Krishna Sanyasi visiting to promote Srimad Bhagvatam :.:.: 2022-08-27 Sat 11-6pm 108 HC Chudasama & Popat Parivar :.:.: 2022-08-28 Sun 2.30 5.30 pm BHAJANS Sodha Parivar :.:.: